Jumat, 19 Juli 2013

Kode Remote Universal Chunghop RM133

Berikut ini adalah beberapa kode remote universal merk Chunghop  RM133.
    * AIWA : 009, 057, 058
    * AKAI : 033, 053, 056, 079
    * AOLINPIKE : 033, 053, 056, 079
    * ANHUA : 017, 001, 032, 047
    * AOLINPU : 104
    * BENQ : 294
    * BAIHUA : 016, 025, 033, 053, 056, 079
    * BAIHEHUA : 023, 024, 040, 043
    * BAILE : 016, 025, 012, 019, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042
    * BAOSHENG : 011, 025, 016
    * BAOHOASHI : 033, 053, 056, 079
    * BEIJING : 008, 012, 011, 019, 016, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 040, 043, 050, 053, 056, 026, 079, 091, 039, 042, 051, 021, 122, 126, 233, 265, 298
    * CAILING : 102
    * CAIHONG : 011, 025, 016
    * CAIXING : 023, 024, 040, 043, 073
    * CHANGCHENG : 011, 016, 017, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079
    * CHENGDU : 011, 025
    * CAHNGFENG : 011, 053, 056, 045, 024, 079, 033
    * CHANGFEI : 011, 016, 025, 042, 123
    * CHANGHAI : 011, 025, 016, 123
    * CHUNLAN : 142, 107, 131
    * CHUNFENG : 016, 025, 033, 053, 056, 079, 124
    * CHUNSUN : 011, 025, 016
    * CONROWA : 000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 053, 055, 056 , 045, 046, 048, 073, 099, 131, 204, 258
    * CHANGHONG : 000, 008, 009, 010, 016, 025, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 182, 183, 184, 226, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 300


    * CHUANGJIANG : 073, 101
    * DAEWO : 012, 042, 031
    * DETRON : 212
    * DONGJIE : 073, 097, 101
    * DONGDA :016, 025
    * DONGHAI : 016, 025
    * DONGLING : 077
    * DIGITEC : 214, 150, 147
    * FEILU :011, 016, 025
    * FEIYUE :011, 016, 023, 024, 005, 040, 043
    * FEILANG : 016, 025
    * FEIYAN : 033, 053, 056, 079
    * FULI : 047
    * FURI : 007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079, 102
    * FUSHITONG : 048
    * GOLDSTAR : 009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140
    * GANXIN : 011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043
    * GUANGTAI : 097
    * HUAQIANG : 033, 053, 056, 079, 236
    * HISENSE : 000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 1272, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274 , 299, 304, 305, 306, 307, 309
    * HAIRER : 103, 105, 112, 118, 119, 175, 178, 185, 186, 187, 188, 201 ,205, 206, 218, 272
    * HITACHI : 007, 015, 014, 027, 000, 006, 008, 010, 048, 179, 228
    * HUAFA : 007, 016, 025
    * HUIJIBAN : 101
    * HUANGHE : 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 155
    * HUANGHAIMEI : 016, 025
    * HUANGSHAN 011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 014, 043, 053, 056, 079
    * HUANGLONG : 016, 025
    * HUARI : 007, 033, 053, 056, 079
    * HAIYAN : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079
    * HAIHONG : 016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 103, 268
    * HAILE : 032, 047
    * HUANYU : 011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * HONGMEI : 003, 011, 016, 018, 023, 024 ,025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079
    * HONGYAN : 011, 033, 053, 056, 079
    * HUODATEJI : 032, 001, 017, 047
    * INTEL : 213
    * IMPERIALCOWN : 033, 053, 056, 012, 019, 025, 026, 027 , 028, 029, 030, 031, 042, 079
    * JIAN SHENG : 104
    * JUHUA : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053 , 056, 079
    * JINGHAI :  009, 057, 058, 099
    * JINGFENG : 001, 011, 021, 022
    * JINGTA : 016, 023 , 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * JJINGQUE : 011, 025, 016
    * JINGQUE : 032, 033, 053, 056, 079
    * JIAHUA : 017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207
    * JVC : 089, 161
    * JINLIPU : 038, 057
    * JIALINCAI : 016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178
    * JINGXIANG : 007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 057, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 102, 107, 138, 225, 227
    * KUALIE : 016,. 025, 033, 053, 056, 079
    * KANGHUA : 103
    * KANGWEI : 077, 101, 104
    * KUNLUN : 001, 011, 021, 022, 033, 025, 012, 042, 040, 039
    * KONKA : 011, 017, 029, 032, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 157, 163, 164, 165, 177, 210, 235, 250, 251, 253 252, 254, 255, 256, 257, 301, 302, 303
    * KANGLI : 027, 012, 016, 019, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 204, 271, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 011, 026, 027, 028, 029, 042, 005
    * KAIGE : 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079
    * KANGHONG : 009, 058, 057
    * KANGYI : 016, 025, 033, 053, 056, 079, 121
    * KONGQUE : 011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124
    * LONGJIA : 011, 033, 053, 056, 079
    * LIHUA : 011
    * LG : 040, 043, 140, 024, 098, 259, 260, 261
    * MUDAN : 011, 002, 011, 016 , 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223
    * MEILE : 011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * MENGMEI : 023, 024, 040, 043
    * MANTIANXING : 114
    * MITSUBISHI : 011, 051
    * NANSHENG : 011, 033, 053, 056, 079
    * NANBAO : 016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079
    * NIKOA : 009, 057M 058
    * NEC : 006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 158, 166, 167
    * OLING : 101
    * POLYTRON : 151, 152, 214
    * PANDA : 001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091 , 061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101
    * PANASONIC (NASIONAL) : 020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 069
    * PHILIPS : 013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 2241, 242
    * QINGDAO : 001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079
    * ROWA : 011, 013, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 248, 267, 268
    * RUYI : 011, 015, 023, 024, 040, 043
    * RIHONG : 073
    * RIZHI : 073, 097
    * RISHENG : 097
    * SHENGCAI : 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
    * SHANCHA : 011, 033, 053, 056,079
    * SHANGHAI : 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079, 123
    * SHAOFENG : 011, 016, 025, 046, 045, 033
    * SHENGYAN : 011, 025, 016
    * SAIGE : 011, 025, 016
    * SONGBAI : 016, 025
    * SANYUAN : 003, 011, 016, 023, 024, 025, 040, 043
    * SANJIAN : 033, 053, 056, 079
    * SHERWOOD : 016, 025
    * SUMO : 214
    * SHANSHUI : 008
    * SANKEN : 215
    * SEYE : 097
    * SHENGCAI : 007, 016, 025, 033, 053, 056, 079
    * SANLING : 0336, 044
    * SKYWORTH : 011, 0235, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312
    * SONY : 041, 049, 005, 094, 106. 148. 237. 238. 239. 240
    * SHUNYUAN : 077, 101, 104
    * SONGRI : 101
    * SHARP : 003, 018, 016, 025, 135, 136, 137
    * SAMSUNG : 008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 0337, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 23,      223
    * TOSHIBA : 000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008 , 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287
    * TOBO : 016, 025, 033, 053, 056, 077, 079, 101, 103
    * TAISHAN : 011, 016, 025, 042, 038, 031, 030, 029, 028, 027
    * TIANE : 003, 011, 018
    * TONGGUANG : 033, 053, 056, 079
    * TIANKEBA  : 101
    * WARUMAIA : 031, 012, 042
    * TCL : 051, 053, 058, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317
    * WEIPAI : 016, 025
    * XIANGYU : 016, 025, 032
    * XUELIAN : 023, 024, 040, 043, 009, 057, 058
    * XINHAI : 016, 0235, 033, 053, 056, 079
    * XIANGYANG : 033, 053, 056, 079
    * XINGFU: 016,
    * XINRISONG : 009, 057, 058, 101
    * XIAHUA : 011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054 , 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209,211, 217, 218, 229,  230, 231, 262, 295
    * XIHU : 011, 023, 024, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222
    * XINXIBAN : 104
    * XINSIDA ; 123
    * XINMENGBAN : 104
    * YOULANAS : 011, 023, 024, 040, 043
    * YOUSIDA : 016, 025, 009, 057, 058
    * YINGGE : 016, 023, 024, 025, 040, 043
    * YUHANG : 016, 025
    * YONGGU : 016, 023, 024, 025, 040, 043
    * YONBAO : 009, 057, 058
    * ZHUHAI : 016, 025, 042
    * 888PAI : 033, 053, 056, 079
    * OTHER BRAND : 036, 044, 057, 073, 077, 0097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293

Jika Anda membutuhkan Remote Universal untuk TV atau AC silahkan klik link berikut ini :
http://komponenelektronika.com/12-remote-tv-remote-dvd-remote-ac-remote-multi-remote-universal
atau langsung saja order :
((((((( 0856 2425 7039))))))
((((((( 217E8F38 ))))))))))))
orderkomponenelektronika@gmail.com
http://KomponenElektronika.com
( Toko Aktif )
Kandaga Plaza Comp Center
Jl.A.Yani Kav 416 Blok D16 Bandung

Point order Jakarta (Bukan Toko (Tdk display) - Bisa ambil/order disini):
1. Jl.Yacob No.4a rawabelong Kebonjeruk, Jakarta Barat
2. Ruko Taman Semanan Indah Blok A1 No.1 Jakarta Barat

Jual Komponen Elektronika

Jual Komponen Elektronika untuk para penggemar atau hobi elektronika, keperluan praktikum mahasiswa dan pelajar, untuk keperluan project dan alat uji coba, untuk para teknisi atau engineer yang pasti memerlukan Komponen Elektronika seperti IC, Transistor, Mosfet, IGBT, Diode, Optocoupler, Sensor, Lcd, Seven Segment, Kit Elektronika, Berbagai Module Elektronika, Perangkat Komunikasi, dll.

Selain Komponen tersebut diatas kami juga Jual Komponen Elektronika untuk keperluan service atau reparasi, diantaranya : Komponen DVD seperti optik, mpeg, ic video dvd, ic audio dvd, ic driver motor dvd, ic memory untuk dvd, kabel flexible dvd, dsb. Komponen - Spare Part Handphone dan Smartphone diantaranya : Komponen-Spare part untuk Ipad, Komponen-Spare part untuk Nokia, Komponen-Spare part untuk Samsung Galaxy tab, Komponen -Spare part untuk Blackberry, Komponen-Spare part untuk Handphone China, dsb.

Untuk anda para praktisi teknik atau teknisi elektronika, kami memberikan solusi dalam permasalahan kebutuhan Komponen elektronika service atau reparasi anda, karena kami pun Jual Komponen Elektronika untuk Komponen Televisi - TV seperti : Flyback, CRT, Panel atau layar LCD, IC Vertikal, IC Bios atau Eeprom TV, Mesin TV China, Switching Power Supply Module untuk TV, IC audio TV, Transistor Horizontal, IC Video TV, IC Chroma TV, Tuner, dsb.

Sedangkan bagi para teknisi spesialist kamera tentunya anda sering sekali mengalami kesulitan mendapatkan komponen - spare part untuk kamera, dan kabar baiknya, kami pun Jual Komponen Elektronika khusus Komponen Kamera dan Handycam seperti : Lcd kamera, Mekanik Panasonic MD10000, mekanik Panasonic MD9000, Head kamera panasonic MD10000, Head kamera Panasonic MD9000, kabel flexible untuk kamera, LCD untuk kamera, CCD untuk Kamera, Mainboard - Logic board-Mother board Kamera Panasonic, kabel rca untuk kamera, kabel audio video kamera, kabel usb untuk kamera, kabel firewire, firewire card,dsb.

Jika anda mempunyai masalah dengan layar monitor komputer dan laptop - notebook anda, kami pun Jual Komponen Elektronika khusus Komponen Monitor seperti : Flyback Monitor, Mosfet, Transistor, Layar Panel LCD Monitor, Inverter lcd monitor, PSU Mainboard Monitor LCD, Mainboard LCD Monitor, backlight lcd monitor, dsb. sedangkan untuk komponen - spare part Laptop - Notebook, kami pun menyediakan Komponen Notebook/Laptop seperti : LCD Notebook-Laptop, Keyboard Notebook-Laptop , inverter Notebook-Laptop, backlight lcd Notebook-Laptop, Mainboard-Logic board-Mother board Notebook-Laptop, baterai Notebook-Laptop, charger Notebook-Laptop, dsb.

Selain Jual Komponen Elektronika, sebagai pelengkap peralatan kerja, kami pun menjual Tools dan Instrument seperti : Avometer-Multitester, Solder rework station, solder uap, solder station, Firewire tester, kabel tester, Eeprom programer, Data Copierfor TV, dsb. Begitu juga untuk kebutuhan alat perkantoran, kami pun menjual Komponen Mesin Fax seperti : Ink Carbon Mesin Fax, Toner Catridge Mesin Fax, Drum unit mesin fax, Laser Toner mesin Fax, dsb.

Selain tersebut diatas, kami masih menyediakan Komponen Playstation, Komponen Printer, Remote Control, dan berbagai macam jenis Kabel.

Pastikan solusi segala kebutuhan Komponen Elektronika anda bersama http://KomponenElektronika.com

- Solusi Kebutuhan Komponen Elektronika Anda -

CALL FOR ORDER                  : ((((((( 0856 2425 7039 ))))))))  - 24 Hour
PING FOR ORDER                   : 217E8F38
REQUEST FOR QUOTATION : orderkomponenelektronika@gmail.com

Kandaga Plaza Comp Center
Jl.A.Yani Kav.416 Blok D16 Bandung